Αγαπητοί γονείς,

Σημαντική για την πρόοδο των μαθητών είναι η συνεργασία των γονέων-κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό σας καλούμε να επικοινωνείτε τακτικά με την Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, για να αντιμετωπίζουμε από κοινού θέματα των παιδιών μας προσπαθώντας να προλαμβάνουμε ή να λύνουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται.

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι:
 • 1η ώρα 8:15-9:00
 • 2η ώρα 9:05-9:50
 • 3η ώρα 10:00-10:45
 • 4η ώρα 10:55-11:35
 • 5η ώρα 11:40-12:20
 • 6η ώρα 12:30-13:10
 • 7η ώρα 13:15-13:50
Οι μαθητές οφείλουν να είναι στο σχολείο στις 8.15 π.μ. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αργοπορίας οι μαθητές παίρνουν απουσία την πρώτη ώρα.

Σχετικά με τις απουσίες στο Γυμνάσιο σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στο τέλος του χρόνου (πριν τις τελικές εξετάσεις) η φοίτηση του μαθητή χαρακτηρίζεται :
Α) ΕΠΑΡΚΗΣ, οπότε ο μαθητής συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου, όταν οι απουσίες του
     1. δεν υπερβαίνουν οι αδικαιολόγητες τις (64)
     2. δεν υπερβαίνουν τις (114) και είναι δικαιολογημένες όλες οι άνω των 64
     3. υπερβαίνουν τις (114) και όχι τις 164, είναι δικαιολογημένες όλες οι άνω των 64 και ισχύουν οι προϋποθέσεις:
        -- ο μαθητής/τρια έχει διαγωγή Κοσμιότατη
        -- ο Μ.Ο. των τριμήνων είναι 15.
        Σε αυτή την περίπτωση η δικαιολόγηση γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
Β) ΕΛΛΙΠΗΣ, οπότε ο μαθητής παραπέμπεται να εξεταστεί γραπτά σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο, όταν οι απουσίες του υπερβαίνουν τις (114) και όχι τις (164) και είναι δικαιολογημένες όλες οι πάνω των (64), αλλά δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης Α-3.
Γ) ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, όταν δεν ισχύουν τα παραπάνω οπότε ο μαθητής απορρίπτεται.

Για τη δικαιολόγηση των απουσιών ισχύουν τα εξής:
     1. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μια ή δυο ημερών ερχόμενος ο ίδιος στο σχολείο. Συνολικά μπορεί να δικαιολογήσει έως (10) ημέρες το χρόνο.
     2. Με βεβαίωση γιατρού μπορεί να δικαιολογηθούν απουσίες από μια ημέρα και άνω.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται στο σχολείο εντός δέκα (10) ημερών. Τα εκπρόθεσμα δικαιολογητικά υπόκεινται στην κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων στο τέλος του χρόνου εάν θα ληφθούν υπόψη. Ενδιάμεσες ή μονόωρες απουσίες δεν δικαιολογούνται, εκτός αν υπάρχει άδεια του Διευθυντή και σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας απαγορεύεται η κατοχή και χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί και η Διεύθυνση θα είναι πρόθυμοι να συζητήσουν και σας ενημερώσουν για την πρόοδο και την συμπεριφορά των παιδιών σας τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον πίνακα που θα βρείτε στη σελίδα Καθηγητές.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι τα τηλέφωνα του σχολείου (27330-22439 και 27330-22072) είναι στη διάθεσή σας.
Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Γυθείου ευχόμαστε καλή χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά μας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι το προεδρείο του Συλλόγου αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

 • Κουμέντου Χρυσάνθη: Πρόεδρος
 • Κολοκοτρώνης Νικόλαος: Αντιπρόεδρος
 • Παραγιάννη Λίτσα: Ταμίας
 • Καρακασώνη Βίκυ: Γραμματέας
 • Μενενάκου Μαρία: Μέλος
 • Κούζουνα Κωνσταντίνα: Μέλος
 • Τσαφαράς Μιχάλης: Μέλος
 • Παπαδάκου Χρυσάνθη: Αναπληρωματικός Μέλος
 • Τσίγκος Γεώργιος: Αναπληρωματικό Μέλος